Back to the menu
1870-05-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Waldschlösschen
Date: 1870-05-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: Brewery notes from Waldschlösschen near Dresden.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi ; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1870-05-23 bryggerinotater fra Waldschlösschen FA 2-004-00001.pdf
Kommentarer: Bryggerinotater fra Waldschlösschen ved Dresden
Transskribering:

Waldschlösschen 23 Mai 1870
 
Meget forandret siden jeg saae det sidst. 2 Kjedler, aaben, 4 Kantede uden Laag. 1 Mæskekar og Siekar begge af Jern samme ...., höiere end Kjedlerne. Mæsken Pumpes med Centrifugalpumpe fra Mæske- til Siekar.- Mæskemaskinen cinstrueret af Lips, efter samme Princip som min; Bevægelsen rundt i Karret alene afhængig af Mæskens Modstand. Omrörene af ... krummede Arme, lidt skovlformige, uden Tværpinde. "Dandsemesteren" af flade, skarpe Vinger, stillede næsten vandrette.-
Formæsker Maitlands Sÿstem, meget tÿk Mæskning og megen Nachguss. Den sidste Efterurt löber fra med kun 1-1½ Kaiser.- I Siekarret Op..ækkemaskine, bruges kun til at udbrede Mæskningen naar den pumpes over, me ikke ved Sparging, da Tænderne röre for stærkt op i Mæskningen, saa at Dele af Oberteig röres med Urten der löber mindre klar. Mæsken lettes derfor kun med Mæskerers med Haanden ??? Kobbersiebund ½ Alen mindre i Radius end Karrets; 10 Aflöbsrör, med Haner, derunder, föres i et Kobbertrug med Laag (tegning) til at aabne (meget godt) og derfra

s. 2

til Centrifugalpumpen indtil Urten er klar, senere directe i Kjedlen. Der bruges 3½ Time fra Begÿndelsen til Enden af Urtens Aftapning og för hele Quantummet er i Kjedlen, bringes denne ikke paa Kog og koger derefter 2-3 Timer, Dreiekorset löb af sig selv, ganske let, Skaalen dannede en Ring om staaende Axe under Bjelken og löb paa smaae Metalkugler som Veltens Glaskugler.- Centrifugalpumpen dreves med Remme fra en Forlagsaxe, der sættes i Bevægelse ved Hjul med 3 Rifler i Kanten (tegning) da Forlagsaxen var temmelig lang laae den ene Ende i et sædvanligt Lager og kun det andet Lager ved Hjulet eller Skiven var til at löfte ligesom paa et Elevatorhoved. Riflerne vare 4''', Mellemrum 8''' og c 9''' dÿbe.-
Svalebakkerne som mine. Svaleapparatet af 8 store Jernrör, hvorigjennem gik, i hvert, 26 smaae Rör, hvori Urten löb rasler meget.
I Gjæringskjelderen en Mængde ældre Kar, meget store 154 Eimer, ombÿttes med mindre paa 50 Eimer. En nÿ Gjæringskjelder under Bÿgning, höi og rummelig; men uden Lÿs, omgivet med Iisbeholdere paa 3 Sider, Asphaltgulv,
s. 3

forhöiet i Midten af Gangen og under Karrene, med flade Rendesteen under Karrenes Forkant (tegning)
Karrene paa ovennævnte Jernbaneskinner hvilende paa Sandsteens Piller. x)-
Köllerne deels med Plader, deels med Staaltraad, baade parallelle Traade og vævede. Hvælvinger derover, 3 langagtige, böhmiske Hvælvinger, c 5 Alen höi. Gjennem Emröret, lidt snevert, fört Rögröret fra Ildstedet; havde givet for lidt Træk og der var derfor i Midten af hver af de 2 andre Hvælvinger anbragte endnu et Emrör af c 18" Diameter.- Varmen i Köllen 54 R mellem Flagerne; drives ellers over 60 grader.- Maltet dog temmelig lÿst, törres i 2x12 Timer, vendes meget hÿppigt.- Renseindretning först en fast Cylinder med smaae Huller, hvori Maltet föres rundt med en Slags Börster og derefter en enkelt Tromle, hvor Rödderne falde ud af.-
_____________________________________
 
x) Gjäringen föres langsomt, deels ved 2½ à 3 grader deels ved 4-5 grader R. Stiger ikke höiere end 7 grader Attenuationen ikke meget over Halvdelen. Gjæren skiftes ofte, hvilket er nödvendigt ved den kolde Gjæring

s. 4
 
Maltningen varer i 8 Dage.- Udblödning i 2 1/4 Dage nu, og c 3 om Vinteren Vandets Beskaffenhed ?. Brönden meget dÿb, men Vandstanden deri c 20 Alen under Jordfladen.-
______________________________
 
Da næsten alt Øllet sælges til Export rundt om i Landet, er det Skade at Lagerkjelderne ere for smaae, thi det friske Øl, paa knap 2 Maaneder bliver uklart,m naar det forsendes i saa varmt Veir som nu i Mai og foranledige hÿppige Klager.
Der brÿgges ogsaa stærkere Øl "Märzen, og bruunt Øl, samt tÿndt Øl af c 10% til Arbeiderne, der sælges særdeles billigt.-
________________

Kühlgeläger presses i en Slags engelsk Gjærpresse, der staaer i en Jernkasse, hvorfra Pressens Pumpe atter pumper den klare Urt op i Ledningsröret til Karret.
Archive Reference: FA 2-004-00001, kasse F 2