Back to the menu
1862-04-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Rome
Date: 1862-04-29
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Laura
Keywords: Travel letter; travel letters; Rome; Frascati; Rafael; Raphael; Palazzo Borghese;
Comments: Travel letter from Rome with a description of Palazzo Borghese and J. C. Jacobsen's donkey ride in Frascati.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; Rom; Frascati; Rafael; Raphael; Palazzo Borghese;
Attachments: 1862-04-29 brev til Laura Jacobsen fra Rom, FA 2-021-00024.pdf
Kommentarer: Rejsebrev fra Rom med bl.a en beskrivelse af Palazzo Borghese og omtale af J. C. Jacobsens æselridt i Frascati.
Transskribering:
d. 29 April
Kjære Moder!
der fölger hermed et Brev til Sophus, som bedes afleveret til ham. Fader skriver velsagtens at vi befinde os vel saa jeg behöver ikke at udbrede mig videre om vor gode Helbredstilstand og ....rede Nÿdelser.
Han har formodentlig ogsaa fortalt om den brillante Forestilling han gav paa Æslet paa Torvet i Frascati.
At jeg befinder mig i den syvende Himmel er vel næppe fornödent at bemærke; Du veed vel af Erasmus Montanus at Himlen bestaaer af syv Himle og överst af alle er Krystalhimlen - det er der jeg er.
Jeg var idag i Palazzo Borgheses Samling. Jeg vil fortælle Dig noget derom. Allerförst Bygningen. Den bestaaer af 3 Fløie; i Gaarden er der 2 Etager Buegange over hinanden og som Afslutning af Gaarden og til Forbindelse af begge Sideflöie er der
s. 2
ogsaa der 2 Etager Buegange hvilende paa slanke Söiler og ovenpaa smykkede med Statuer. Du vil let tænke Dig at disse Buegallerier fritstaaende med den blaa Luft bagved maa være noget af det smukkeste man kan tænke sig.
_____________
 
Blandt alle de deilige Billeder i galleriet er Gravlæggelsen af Rafael det betydeligste og interessanteste. du spurgte mig om Farverne vare falmede. Farverne ere b.. noget blegede paa de lyse Steder og eftermörkede i Skyggerne saa at man strax seer at det er et gammelt Maleri man har for sig, men naar man sammenligner det med andre af de gamle Malerier maa man dog sige at det har holdt sig godt. Du fandt den bærende Figur til venstre mindst tiltalende, han er ganske vist den mindst skjönne men han bærer ganske udmærket og er i høieste Grad ligesaavel som hans ungdommelige Medhjælper naturlig. Christusfigurens Stilling navnlig Benene er heller ikke smuk men naturlig. Stykket er et af Rafaels förste Ungdomsarbeider og interesserer mig overordentlig, da man deri lærer et heelt Afsnit af Kunsthistorien. Det skal glæde mig at tale med Dig om det til Sommeren.
Carolus
 
Archive Reference: FA 2-021-00024