Back to the menu
1874-04-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1874-04-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: The Royal Theatre;
Comments: J. C. Jacobsen is thanking Mrs. Heiberg for a pleasant evening at the theatre.
Transcription:
Emneord: Det Kongelige Teater;
Attachments: 1874-04-18 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Takkebrev for en god oplevelse i teatret ved opførelsen af Romeo og Julie.
Transskribering:

Carlsberg d 18 April 1874
 
 
Fru Etatsraadinde Heiberg
 
Jeg kommer i denne Time hjem fra Theatret, hvor jeg har seet Roemo og Julie, og föler Trang til at takke Dem for den Nÿdelse jeg har havt. Jeg tilstaaer at jeg har været næsten forbauset over at man havde Mod til at bringe dette Skuespil paa Scene med de Kræfter, den nu kan bÿde over og at det var med Ængstelighed jeg imödesaae Resultatet af dette dristige Forsög, men jeg maa nu erkjende, at Forsöget er lÿkkedes langt over Forventning og at enhver som elsker den danske Skueplads maa glæde sig over at denne endnu er istand til med Ære at fremstille et Værk som Romeo og Julie. Næst at takke Dem for den Deel, som de umiskjendeligt har havt i den vellÿkkede Udförelse, som vidner om den Aand, som har været ledende, maa jeg særlig udtale min Glæde over den Sandhed og correcte Opfattelse saavelsom den Skjönhed og Varme, der gaaer igjennem Udförelsen af Julies Rolle.
Dersom jeg kjendte Fröken Dehn, vilde jeg personlig udtale en gammel Mands Paaskjönnelse af hendes Spil og af den Maade, hvorpaa hun ved at tolke Shakspear's Poesie har bragt mig til at glemme mine 63 aar og til at föle og drömme som en Yngling.
Jeg henstiller imidlertid til Dem, hvorvidt De anseer det gavnligt for hende, at hun erfarer hvilket Indtrÿk hendes Spil har gjort paa en gammel Mand og en gammel Ven af det danske Theater.
 
Deres ærbödige og hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet