Back to the menu
1874-12-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1874-12-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Philanthropy; friendship; patronage;
Comments: J.C. Jacobsen asks Mrs Heiberg to pass on a letter to Johannes Steenstrup in Rome.
Transcription:
Emneord: Filantropi; venskab; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1874-12-28 fra JCJ til JLH i Rom.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen beder fru Heiberg videregive et brev til Johannes Steenstrup i Rom.
Transskribering:
 
D 28 Decbr 1874.
 
 
Fru Etatsraadinde Heiberg.
 
De maa ikke blive forskrækket eller tro at der er passeret noget Overordentligt naar De efter et Par Dages Mellemrum atter modtager et Brev fra mig.
Dette forekommer kun for at bede Dem om at bevise mig en lille Tjeneste.- En ung Ven af mig, som jeg og vi Alle sætte stor Priis paa for hans elskværdige Characteer og for hans Alvor og Iver i Videnskabens Tjeneste, Cand. jur. Johannes Steenstrup, vil nemlig i disse Dage komme til Rom, men jeg veed endnu ikke hvor han kommer til at bo og jeg tillader mig derfor at bede Dem, naar De træffer ham eller erfarer hans Bopæl, at have den Venlighed at tilstede
 
s. 2
 
ham hoslagte Brev, som jeg haaber vil opmuntre ham til at forlænge sit Ophold i Rom, hvor jeg indbilder mig at man absolut maa have godt af at være, hvilket jeg derfor önsker Enhver som jeg har kjær.
I Haab om at De har tilbragt en behagelig Juul og det nÿe Aar daglig vil bringe Dem megen Glæde, sender jeg Dem og Deres Börn mine hjerteligste Hilsener.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet