Back to the menu
1876-03-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-03-05
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Philanthropy; patronage
Comments: About a visit to Th. Steins workshop in order to se the bust of the actor J. C. Ryge.
Transcription:
Emneord: Filantropi; mæcenvirksomhed
Attachments: 1876-03-05 brev fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om besøg hos billedhugger Stein og busten af J. C. Ryge
Transskribering:
 
Fru Etatsraadinde Heiberg
 
Professor Stein blev meget glad da jeg meddelte ham, at de havde lovet at tage Ryge's Buste i Øiesÿn og sige ham Deres Mening derom.
Da Busten nu er i alt Væsentligt færdig i Leer, har jeg lovet Stein at komme til am en af de förste Dage forhaabentlig i Selskab med Dem og jeg er derfor saa fri at spörge om det er Dem beleiligt at besöge hans Atelier paa Onsdag 8de, f.Ex Kl1½ da jeg i saa Fald skal komme med min Vogn og afhente Dem til den Tid De bestemmer.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
d 5 Marts
1876
Archive Reference: Rigsarkivet