Back to the menu
1877-10-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-10-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Philanthropy; social life
Comments: About the support of a female xylograf.
Transcription:
Emneord: Filantropi; selskabsliv
Attachments: 1877-10-30 brev fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om understøttelse af en kvindelig xylograf.
Transskribering:
 
Kjære fru Heiberg!
 
Först maa jeg takke Dem for Deres venlige Indbÿdelse til Fredag Middag, som jeg glæder mig til at benÿtte.
Dernæst maa jeg sige, at Grunden til at jeg ikke for lang Tid siden har besögt Dem var, deels, at der indtil for faa Dage siden var fuldstændig Ebbe i min Sparekasse, deels at tvingende Forretninger fra Dag til Dag hindrede mit fortsæt, at komme og tale med Dem om Deres Protegé.- Heldigviis kan jeg nu x) sende 500 Kroner til at understötte hende i hendes Uddannelsestid, vistnok især som Xylograph, dog derom mere mundtlig.
 
x) helst anonÿmt
 
Deres ærbödige
 
J. C. Jacobsen
 
30 October 1877.
Archive Reference: Rigsarkivet