Back to the menu
1885-05-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-05-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Carlsberg;
Comments: About pictures of the Carlsberg Breweries
Transcription:
Emneord: Carlsberg;
Attachments: 1885-05-13 brev fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om billeder af Carlsberg
Transskribering:

Carlsberg 13 Mai 1885

Kjære Fru Heiberg.

Da De har vist mig og min Virksomhed saa megen Deltagelse kan det maaske interessere Dem at see medfölgende Afbildninger af det Værk, som nu efter 38 Aars Arbeide er fuldfört, i al Fald hvad det Ydre angaaer. I det Indre derimod bliver jeg aldrig færdig med at arbeide paa den störst mulige Fuldkommenhed.

Deres hengivne

J. C. Jacobsen

Archive Reference: Rigsarkivet