Back to the menu
1885-06-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-06-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Social life; friendship; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen wishes Mrs. Heiberg a good trip to Norway.
Transcription:
Emneord: Venskab; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1885-06-04 fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen ønsker fru Heiberg en god rejse til Norge.
Transskribering:Carlsberg 4 Juni 1885

Kjære Fru Heiberg

Jeg havde haabet, at jeg skulde faae Leilighed til at hilse paa Dem endnu engang, för De skulde drage bort, men nu seer jeg desværre af Deres venlige Afskedshilsen, at jeg har tövet for længe. Lad mig da med disse Linier bringe Dem mine bedste Ønsker for et Ophold i Norges rene og blaae Luft maa stÿrke Deres Sundhed, saa at vi til Efteraaret maae gjensee Dem i det mindste ligesaa frisk, som da jeg sidst besögte Dem. Skulde jeg komme til Stokholm, vil jeg ikke kunne modstaae Fristelsen til at lægge veien om ad det Norske Badested, hvor De boer.

Deres hengivne


J. C. Jacobsen

Archive Reference: Rigsarkivet