Back to the menu
1877-11-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-11-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: List of the historical paintings that J. C. Jacobsens wanted to to be made for Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1877-11-04 liste over historiske malerier til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Liste over de historiske malerier J. C. Jacobsen gerne vil have udført til Frederiksborg Slot.
Transskribering:


Sujetter til historiske Malerier paa Frederiksborg

Gorm hÿldes af Smaakongerne
Gorm modtager Budskabet om Sönnen, Knud's, Död.
Thyra besigtiger Bÿgningen af Dannevirke
Ansgar prædiker Christendommen (Efter Lund ?)
Harald bÿgger Kike i Roeskilde eller: han lægger Grundstenen under Alteret i den færdige Kirke
Harald fældes af Palnathoke. Andre Momenter af Palnatokes Liv ?
Svend Tveskjæg tages til fange
Svend Tveskjæg indskiber sig til Englandstoget.
Knud den Store gjör Landgang i England. Hans Kampe ? Han slutter Forlig med Edmund.
Han vil vige sit Sæde paa Thinget.
Svend Estridsen vises tilbage fra Kirken af Bisp Wilhelm.
Han dicterer Adam af Bremen Bidrag til Danmarks Historie.
Knud den Hellige mÿrdes i Albani Kirke.
Knud den Hellige confirmeres.
Erik Eiegod begiver sig paa Pilgrimsreise. Folket vil holde ham tilbage men forgjæves.
Knud Lavard mÿrdes.
Valdemar og Absalon undgaae Döden ved Svends Overfald i Roeskilde.
Valdemar seirer paa Grathe Hede. Svend flÿgter.
Valdemar indtager Arcone. Templet og Gudebilledet ödelægges
Söslaget ved Rÿgen 1184. Absalon som Anförer.
Bisp Waldear i Fængsel.
Saxo skriver Danmarks Historie.
Valdemar seir i Slaget ved Valmer. Dannebrogfanens Fald fra Himlen.
Valdemar overrumples af Grev Henrik.
Valdemar i Fængsel, hvor Albert maa dele hans Skjæbne.
Den unge Valdemars Död.
Dagmar's Ankomst og Modtagelse i Danmark.

s. 2

Erik Glippings Mord.
Marsk Stig som fredlös. Hans Döttre
Niels Ebbesen undviger Grev Geert.
Grev Geert fældes. Ny behandling af Bloch.
Niels Ebbesen fældes i Slaget.
Valdemar IV hÿldes paa Viborg Thing.
Valdemar IV paa Dannehof i Kallundborg.
Valdemar IV indtager Visby. Dens Mure slöifes
Valdemar IV som Dommer paa Thinge (?)
Valdemar og Tove paa Gurre Slot.
Margrethe formæles med Kong Hagen.
Margrethe og den fangne Kong Albrecht.
Magrethes Studier hos Abbeden i Sorö.
Sammenkomsten af de 3 Rigers Udsendinge i Calmerhvor Unionen vedtages. Erik af Pommeren krones som Unionskonge.
Dronning Philippa leder Kjöbenhavns Forsvar.
_________________________________
Chr 1ste modtager den danske Krone.
Universitetets Indvielse. eller Chr 1stes Kroning
Chr 1ste bliver saaret i Slaget paa Brunkebjerg.
Hans i Slaget ved Rödebro mod Dalekarlene.
Slaget ved Hemmingstedt. Friserne.
Dronning Christina forsvarer Stockholms Slot.
Otto Rude og Sören Norby's Bedrifter (?)
Otto Krumpen slaaer Steen Sture som saares dödeligt ved Bagesund i 1520.
Chr 2de holde Indtog i Stockholm, eller hans Kroning
90 Danske gaae til Retterstedet i Stockholm.
Chr. 2den og Sigbrit. (Dÿveke ?)
Chr 2den indkalder Hollænderne.
Mogen Munk bringer Chr 2den Opsigelsesbrevet.
Chr 2den forlader Riget, fulgt af Borgerne.
Chr 2den i Fængsel eller paa Kallundborg.

s. 3

Kjöbenhavn overgiver sig til Johan Ranzau.
Möde mellem Frederik 1ste og Gustav Vasa i Malmö 1524.
Hans Tausen taler fra Fangetaarnet ( eller paa Kirkegaarden)
Tausen frem... med/ved Troesbekjendelsen paa Herredagen 1530.
Billedstormen i Frue Kirke 1531.
Jakob Rantzau stormer Aalborg.
Johan Rantzau's Seir ved Ørenebjerg, hvor Gustav Trolle falder.
Peder Skram seirer ved Bornholm.
Kjöbenhavn overgiver sig 1536.
Chr 3dies og Gustav Vasa's Möde i Brömsebro, 1541.
Johan rantzau stormer Heide 1559.
Herluf Trolle saares dödeligt i Slaget...
Daniel Rantzau i Slaget ved Svarteraae.
Frederik 2den bÿgger Kronborg.
Tyge Brahe bÿgger Uranienborg. Det Ydre.
Chr IV besöger Tyge Brahe paa Uranienborg. Det Indre.
Kaas overgiver Regalierne til Chr 4de.
Chr 4de so Bÿgmester og som Skibsbÿgger (i Riddersalen)
Chr 4des Kroningstog. Kjöbenhavns Slot.
Archive Reference: Rigsarkivet