Back to the menu
1879-11-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-11-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About Mr. Overgaards work.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1879-11-01 afskrift af brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Hr. Overgaards arbejde.
Transskribering:

Afskrift af brev

Carlsberg 1st Novbr 1879.

Hr Etatsraad Meldahl.
 
I Anledning af Deres meget Ærede af 30 Oktober undlader jeg ikke at meddele, at dersom Hr. Overgaard kan indestaa for at Arbeidet vil blive ligesaa omhyggeligt og smukt udfört, naar det gjøres færdigt i Slutningen af 1880 som naar Fuldførelsen udsættes til 1 August 1881, vil jeg ubetinget foretrække den 1ste Termin, men i modsat Fald er det en Selvfølge, at der gives ham den længere Frist for at Arbeidet kan blive gjennemfört med al Omhyggelighed. Den endelige Beslutning om Valget mellem de 2 Terminer vil jeg helst overlade til Dem, som bedst kan iagttage og bedømme Arbeidets Gang.-
Jeg er enig i at Arbeidet overdrages som i Overensstemmelse med vore Aftaler og i Henhold til hans Overslag af 2. og 28. Oktober som hermed tilbagesendes. Beløbet som  med Tapetserernes Regning udgjör heholdsvis 17.882 Kr 25 Øre eller 16, 244 Kr. 25 Ør (sidst Inscriptionen udgaar) forpligter jeg mig til at udrede paa Anfordring efterhaanden som Arbeidet skrider frem.
 
(tegnet)
 
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Rigsarkivet