Back to the menu
1879-12-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-12-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen asks Meldahl to send money to Mr Glæser in the name of the Committee.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Castle; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1879-12-22 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen beder Meldahl om at sende penge til hr. Glæser i komiteens navn.
Transskribering:


Herr Etatsraad Meldahl

Efter Aftale fremsender jeg hermed 100 Kroner til Glæser, som jeg beder Dem at tilstille ham i Komiteens Navn, da han ikke maa vide eller ane at de kommer fra mig.

deres med Ærbödighed
hengivne

J.C. Jacobsen

d 22/12. 79
Archive Reference: Rigsarkivet