Back to the menu
1880-08-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-08-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About money for a fireplace at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1880-08-03 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om penge til en kamin på Frederiksborg Slot.
Transskribering:


Carlsberg 3die. August 1880.

Herr Etatsraad Meldahl

Jeg har forgjæves sögt efter Christensens Overslag til Kaminen og tvivler paa, at jeg har modtaget anden Meddelelse end hoslagte Brev, hvori Prisen angives til 9300 Kroner imod hvilken jeg Intet har at erindre; forsaavidt jeg kommer til at udrede Belöbet.-

Indlagt fremsender jeg 200 Kr til Disposition for Musæet til à Conto Betaling til Billedhugger Smith.- Med Ønske om en lÿkkelig Reise

Deres hengivne
J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet