Back to the menu
1880-08-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-08-07
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About support for Elisabeth Jerichau Bauman.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1880-08-07 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om understøttelse af Elisabeth Jerichau Bauman.
Transskribering:


Carlsberg 7 August 80

Herr Etatsraad Meldahl

Jeg har tövet nogle Dage med at besvare Deres Meddelelse om Fru Jerichau, fordi jeg paanÿ vilde overvei Sagen, som hun forleden strax efter Hjemkomsten, indtrængende lagde mig paa Hjerte og hvorpaa jeg, hvor pinligt det end var mig, maatte give hende det samme Svar, som i Efteraaret, för hun reiste, at jeg ikke kan paatage mig flere Forpligtelser end de jeg allerede har paataget mig at opfÿlde til Enden. Det samme Svar maa jeg efter moden Overveielse nu atter give. Jeg kan hverken give hende en Bestilling eller stille mig i Spidsen for en Subscription og jeg tör ligesaalidt stille noget Skridt i denne Retning i Udsigt i en nær Fremtid.

s. 2

Da hun for et par Dage siden atter besögte min Kone, traf jeg hende först da hun gik bort, men hun sÿntes da meget oplivet og ved godt mod. Jeg antog derfor at Jerichau, som var kommen til Bÿen, havde erkjendt sin Pligt, at dele Omsorgen for de ulÿkkelige Börn med hende.
I hvert Fald maae hendes Nærmeste hjælpe hende, naar Andre ikke kunne.

Deres hengivne

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet