Back to the menu
1880-08-07 el. 01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-08-07 el. 01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About decoration of the fireplaces in the Banquet Hall at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1880-08-07 el. 01 kopi brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om et tilbud på dekoration af kaminerne i Riddersalen på Frederiksborg Slot.
Transskribering:
 
Carlsberg d 7 August 1880

Hr Etatsraad Meldahl
 
Idet jeg hermed remitterer Hr Christensens Tilbud om Leveringen af forsølvede Ornamenter og Figuriner til Kaminen i Riddersalen paa Frederiksborg Slot til Beløb 9.800 Kr, undlader jeg ikke at meddele at denne Sum af mig vil blive stillet til Deres eller Komiteens Disposition i Løbet af .... Vinter, til hvilke Terminer De bestemmer.
 
Med Høiagtelse ærbödigst
 
J. C. Jacobsen.
Archive Reference: Rigsarkivet