Back to the menu
1881-08-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-08-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Copy of letter about the usage of funds to decoration of the ceilings in the Royal Wing at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1881-08-20 brev til Meldahl, gjenpart, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Genpart af brev om anvendelse af midler til Kongefløjens loftsmalerier;
Transskribering:
Gjenpart
J. C. Jacobsen Carlsberg d: 20 de August 1881.
Høivelbaarne
Hr Etatsraad Meldahl
I Anledn. a Deres meget Ærede ad D.D. undlader jeg ikke at meddele, at det er aldeles stemmende med min Tanke og mit Ønske, at Renten af mine ...sparede Bidrag anvendes til en fyldigere Udstyring af Lokalerne til Museet og deriblandt til de omtalte Loftsmalerier i Slottets Kongefløi.
Med Højagtelse ærbødigst
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet