Back to the menu
1881-09-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-09-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Patronage; Frederiksborg Castle;
Comments: About photographs of the frescos at Malpaga and the reveiling of the statue of Niels Juel which J. C. Jacobsen might not be able to attend since has caught a cold. The fresoes at Malpaga celebrate the visit of King Christian I of Denmark in 1474 and the sumptuous hospitality given him by Bartolomeo Colleoni, including banquets, hunting expeditions and tournaments. They were commissioned by Bartolomeo's heirs around 1520-1530 to celebrate the family's most famous member, and are attributed to Il Romanino
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1881-09-19 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om fotografier af freskerne i Malpaga og afsløringen af Niels Juel statuen som J.C. Jacobsen muligvis er forhindret i at deltage i da han er forkølet Freskerne i Malpaga viser scener fra Christians I's besøg i 1474.
Transskribering:


Carlsberg 19 Septbr 1881

Kjære Hr Etatsraad Meldahl.

Det har glædet mig meget at modtage Deres venlige Brev og de interessante Oplÿsninger fra Hr Blichfelt om Freskerne i Malpaga. Jeg kan kun ikke forstaae at man kan faae en dÿgtig Photograph til at udföre det omtalte Arbeide for saa "uhÿre billig" en Priis som 100 Lire, men man maa jo haabe at Photographierne i al Fald kunne give en Forestilling om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at forsöge paa at faae dem copierede. Dette sÿnes forresten efter B's Oplÿsninger at ville være forbunden med betÿdelige Vanskeligheder afseet fra Vanskeligheden ved at copiere et frescomaleri i Oliefarver. Maaskee var det bedst, at faae en italiensk Copie-Maler til at gjöre det ?

s. 2

Jeg havde önsket at besöge Dem paa Charlottenborg, men har desværre paa Grund af en Forkjölelse maattet holde mig inde saa meget som muligt siden jeg kom hjem. Jeg er derfor heller ikke vis paa om jeg kan komme tilstede paa Onsdag ved Afslöringen af N. Juel, men jeg haaber det dog og kan da faae Leilighed til at tale med Dem.

Dereshengivne
J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet