Back to the menu
1882-02-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-02-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage
Comments: About employing Sweedish artists to make paintings in 'the grand style' for Fredriksborg Castle and embellishing Mrs Heibergs house in order to celebrate her daugthers wedding.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1882-02-13 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om at ansætte svenske malere til at male i 'den Sore Stil' til Frederiksborg Slot. Om udsmykning af fru Heibergs hus i anledning af datterens bryllup.
Transskribering:

Carlsberg 13 Febr 1882.
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Tak for Laanet af Tuxens Brev, som jeg med Fornöielse har læst, især fordi han deri udtaler sin levende Interesse for den "Kunstretning", som omfatter "Opgaver i en större Stil". Det er bedröveligt at denne Interesse iövrigt saa ganske savnes hos næsten alle vore Kunstnere.- Jeg har i længere Tid tænkt over Midler til at skaffe Museet historiske Billeder og vilde være meget tilböielig til at gjöre Forsög derpaa ved at gaae til Sverrig. Skulde det ikke være muligt, at finde Æmner, som en svensk Kunstner kunde behandle ?
Hvad siger de om Christian d 1stes selvstændige Kamp paa Brunkebjerg ? eller Carl d 12tes Död ved Beleiringen af Frederiksstens Fæstning eller Sten Stures Fald i Slaget ved Bögesund, osv. Maaskee kunde man ogsaa
s. 2
faae dÿgtige, ÿngre svenske Kunstnere til at copiere nogle af de historiske Portraiter i Sverrig, som vi bör have. Kunne og ville vore egne Kunstnere ikke male til Museet, ligger det nær, at söge Trangen afhjulpen hos vore Frænder.-
Det forekommer mig at vi ubetinget bör vise Fru Heiberg den Opmærksomhed at smÿkke vort Huus, hvori hun boer, i Anledning af Datterens Brÿllup paa Tirsdag.
Bÿggeselskabet vil være Bestÿrelsen taknemmelig derfor-
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet