Back to the menu
1882-04-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-04-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; Christiansborg Castle; Art Gallery;
Comments: About paintings by Kröyer; Johansen and Frölich
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; Christiansborg Slot;
Attachments: 1882-04-26 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om erhvervelse af billeder af Kröyer; Johansen og Frölich.
Transskribering:


Carlsberg 26/4 - 82

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Frölich har ogsaa sendt mig en Opfordring til at tage hans Udkast til en Reise i Øiesÿn hvilket jeg ogsaa har gjort, men til liden glæde for mig, da det forekommer mig, at hans phantasierige Introduction med en Vikingedröm, Vikings-Æt, Ofring til Guderne, osv kun passe slet til "et Sidestÿkke" til den historiske Fortælling i "Bayeux Tapetet" og ligesaa slet til Skildringen af "Knuts" Erobring af England (cfr Frölichs hoslagte Brev af Mai 1881).
Helquist's Billede kunde vi neppe have brugt, selv om Prisen ikke var saa enorm höi efter vore tarvelige Forhold og Sædvaner. Johansens Fisk ere ganske vist fortræffelige men jeg sÿnes dog ikke at der er Grund til at gjöre en saa iöinefaldende Anstrengelse som at bede Kunstforeningen om at
s. 2
afstaa det. Johansen vil dog forhaabentlig senere kunne male Noget der er ligesaa godt eller bedre og gjör han ikke det, hörer han jo ikke hjemme paa Galleriet.
At jeg er og bestandig vil være en afgjort Opponent mod Optagelsen af et Billede som Kroyers Smed eller Hattemager, eller Gud veed hvad, i Samlingen af dansk Kunst paa Christiansborg, behöver jeg næppe at gjentage.-

Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen

Note

Jeg havde gjentagen, mod Reglerne, stillet Forslag om Kjöb af Kröyers Hattemagerbillede som jeg nu som altid har fundet værd til at være paa Galleriet - og det er et Tab at Galleriet ikke fik det Arbeide!
16/11 96
F Meldahl
Archive Reference: Rigsarkivet