Back to the menu
1882-05-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-05-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Botanical Garden;
Comments: About the construction of dry walls in the museum building in the botanical garden in Copenhagen with reference to the building technique used by Michelangelo in the Sixtine Chapel in Rome.
Transcription:
Emneord: Botanisk Have;
Attachments: 1882-05-19 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om konstruktionen af tørre mure i Museumsbygningen i Botanisk Have i København med henvisning til Michelangelos arbejde i det Sixtinske Kapel
Transskribering:


Carlsberg 19 Mai 1882

Hr Etatsraad Meldahl

Jeg maa beklage at jeg savner Erfaring til at give et paalideligt Svar paa Deres Spörgsmaal, men jeg frÿgter rigtignok for at et Mellemlag, som det paatænkte af Asphalt og Kork ikke vil danne sikkert Underlag for Kalkpudsen. Naar et saadant Mellemlag ikke bliver rigelig tÿkt, vil det ogsaa neppe beskÿtte Vægfladen tilstrækkeligt mod en Afkjöling der kunde bevirke Bedugning.
Men kan der ikke ledes Varme ned i det hule Rum i Ydermurene ?
Ved den af mig projecterede Museumsbygning med Auditorium i den botaniske Have havde jeg i Planen anbragt en Skal af hule Muurstein i nogle Tommers Afstand fra Ydermuren med Opvarmning af det hule Mellemrum

s. 2

for hurtigt at gjöre de indre Rum navnlig til Bibliotheket og Herbarie-Samlingen, fuldkommen törre og for at forebÿgge Bedugning af Væggene i Auditoriet. En saadan fritstaaende Skal af Muurværk er saavidt jeg erindrer anbragt paa den Endevæg idet Sixtinske Kapel, hvorpaa Michel Angelo malede "Dommedagen".

Deres hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet