Back to the menu
1883-02-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-02-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; health;
Comments: Abot the importance of a meeting at Frederiksborg in order, on the spot, to make decissions about the design and furbishing of the Princess Wing.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; helbred
Attachments: 1883-02-25 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om at få arrangeret et møde på Frederiksborg hurtigst muligt for på stedet at tage beslutninger om Prinsessefløjens indretning.
Transskribering:


Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Da jeg modtog Deres sidste Brev, stod jeg netop i Begreb med at skrive Dem til, for at gjöre opmærksom paa at jeg havde hört - eller læst - en Beskrivelse af Hellquists Billede, som efter min Mening gjorde det ubrugeligt for os. Jeg er fölgelig ganske enig i at afslaae Wiener Komiteens Tilbud.-

____________________

Da De har bebudet, at Prindsesseflöien umuligt kan blive færdig inden Aarets Udgang og Museet altsaa kunne aabnes som saadant tidlig i næste Foraar, vilde det vel snart være paa Tiden at overveie og bestemme hvilke Anskaffelser der burde tilveibringes

s. 2

i Löbet af dette Aar saavel til historiske Kunstværker som til Udstÿr af Museets Localer osv. Hvad bliver det til med Tuxens's Skizze til Loftsmaleri i Chr IV Værelse istedetfor Helsteds tÿkke Madamme ? og hvorvidt er Forhandlingerne komne med Frölich om Frisen i Prindsesseflöien ? Har Museet faaet Indtægten af Entreebiletterne i forrige Aar og hvormeget udgjör den? Burde der ikke snart holdes et Möde ude paa frederiksborg for paa Stedet at bedömme hvad der er det mest fornödne og lægge en samlet Plan for det forestaaende Aars Virksomhed ?
Det gjör mig ondt at höre at de endnu er upasselig, men efter Deres forrige Yttringer tör jeg dog haabe at den begÿndte Bedring vil vedblive. Det samme gjælder ogsaa om mig, ellers hvde jeg besögt Dem

s. 3

istedet for at skrive disse Linier. I den förste Uge maa jeg endnu være forsigtig, for ikke at faae en langvarig Bronchitis, som vilde komme meget ubeleiligt i denne travle Tid.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 25/2. 83
Archive Reference: Rigsarkivet