Back to the menu
1883-03-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-03-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Patronage; health;
Comments: The gardeners worries about moving the larger plants to the new art gallery.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; helbred;
Attachments: 1883-03-20 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om J.C. Jacobsens bidrag til udsmykningen af den ny udstillingsbygning og om gartnerens betænkeligheder ved at flytte de større planter.
Transskribering:


Carlsberg 30/3 - 83

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Jeg behöver ikke at sige Dem hvor ondt det gjorde mig - og flere med mig - at vi skulle undvære Deres Selskab i Söndags. Det beroliger mig imidlertid at höre at De nu har det bedre. Vær nu blot forsigtig!
Det vil naturligviis være mig meget kjært, dersom jeg kan bidrage til at udsmÿkke den nÿe Udstillingsbÿgning, men min Gartner har store Betænkeligheder ved at afgive og flÿtte de större Planter, som desuden for störste delen staae i meget store Ballier, men lad Gartner Henriksen komme naar han vil, dog helst om Formiddagen för Kl. 12 for at jeg selv kan tale med ham.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet