Back to the menu
1883-06-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-06-07
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; fire; health;
Comments: About fire precautions and J. C. Jacobsens experiences after the fire at Carlsberg in 1867.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; brand; brandsikring; helbred;
Attachments: 1883-06-07 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om brandsikring af Frederiksborg Slot i lyset af de erfaringen J. C. Jacobsen har gjort ved branden på Carlsberg i 1867
Transskribering:


Carlsberg 7 Juni 1883.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl.

Det gjör mig ondt at see af Deres Brev, at De er overanstrengt og ikke kan faae den Ro, hvortil De trænger. De skal derfor ikke have Uleilighed med at tage til Carlsberg da jeg ved Leilighed kan see ind til Dem, naar jeg kommer til Bÿen.
Da jeg forleden Dag kom forbi Charlottenborg, vilde jeg benÿtte Leiligheden til at hilse paa Dem, i den Tro, at De var kommen hjem og tillige faae at vide hvor stor Udbetalinger af det lovede Forskud de önsker i den nærmeste Tid, for at jeg kan forberede min Kasserer derpaa
Jeg troer ikke at jeg har sagt Dem

s. 2

at jeg har bestilt det omtalte Loftsbillede af Tuxen efter at jeg havde seet Forarbeidet dertil, som var meget lovende, en triumpherende Venus, kjörende paa Skÿerne, omgivet af Amoriner.
Han lovede skriftligt, at Billedet skal være færdigt inden Aarets Udgang.
Da jeg Pindsedag var paa Frederiksborg, talte jeg med Slotsforvalteren og tilraadede ikke at holde Vandledningerne i Etagerne fÿldte med Vand, men derimod at indöve Brugen af Trÿkværket ved Hjælp af Slanger, som föres fra Kjelderen op i Gaarden og derfra ad Stiger eller Trapper kan föres videre op i Etagerne. Naar man har et kraftigt og hurtigvirkende Trÿkværk, er dette efter min Erfaring fra Branden paa Carlsberg langt mere betrÿggende end Vandbeholdere paa Lofterne.

Med venligst Hilsen

Deres hengivne J. C. Jacobsen.
Archive Reference: Rigsarkivet