Back to the menu
1883-11-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-11-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: The Royal Academy of Fine Arts; patronage;
Comments: About J.C. Jacobsens agreement in 1877 to pay for a collection of casts of renaissance sculpture from Siena and Florence to the Royal Academy of Fine Arts.
Transcription:
Emneord: Det Kongelige Danske Kunstakademi; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1883-11-10 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens tilsagn i 1877 til Meldahl om at kunne erhverve en samling afstøbninger af renæsance-arbejder fra Siena og Firenze til brug i undervisningen på kunstakademiet.
Transskribering:
 
Carlsberg d 10 Novbr 1883.

Hr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres Ærede af Gaars Dato undlader jeg ikke at meddele, at det var i 1877, efterat De havde oplÿst mig om den enestaende Leilighed, som dengang tilböd sig til at erholde en talrig Samling af fortrinlige Doubletafstöbninger af Renaissance Arbeider fra Sienna og Florenz til Brug ved Underviisningen paa Academiet, at jeg tilsagde Dem et Bidrag til Anskaffelsen af disse Afstöbninger, hvilket jeg derefter senere, ifölge Deres Anmodning, indbetalte til Academiets Forvalter Hr Kammerraad Truelsen mod hans Quittering.
 
Med udmærket Höiagtelse
 
Deres ærbödige
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet