Back to the menu
1885-04-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-04-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the fire brigade and J. C. Jacobsens new interest in armory. About a piece of wood from Dannevirke and a wish of luck to Meldahl for a happy journey to Dresden.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; fire;
Attachments: 1885-04-21 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Brandvæsenet, hr Falck og J. C. Jacobsens nye 'faible' for Rustninger. Om et stykke træ fra Dannevirke og ønske til Meldahl om en god rejse til Dresden
Transskribering:
 
21/4 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres Forespörgsel om Minister Billes 2 Breve skal jeg bringe i Erindring, at De, da jeg bad om at laane Rapporterne m. m. om Stockholms Brandvæsen endnu engang for at overlade Hr Falsck disse Documenter , opsögte  disse, som Laan paa Deres Bord i den Konvolut hvori jeg havde sendt dem tilbage efter det förste Udlaan og at De derpaa udtog Bille's 2 Breve som De selv beholdt, da De mente, at Hr Falck ikke behövede dem. För jeg leverede ham Documenterne gjennemsaae jeg dem paa nÿ og bemærkede at deri savnedes nogle Oplÿsninger om Anlæget af Brandstationen m.m. hvilke jeg
 
s. 2
 
imidlertid havde gjort Uddrag af, saa at jeg kunde meddele Falck dem.- Jeg er derfor ganske vis paa, at de 2 Breve ved det sidste Udlaan forblev i Deres Værge.-
Nu er jeg nÿsgjerrig efter at erfare hvormeget Kapt Mayer har lært i Berlin og om han har Character nok til at stille de nödvendige Fordringer. Forhaabentlig er Øllgaard dog ikke en Gjentagelse af Ehlers, thi i saa Fald kunde man ikke stole paa Meyer.-
Det er overordentlig interessant at der haves en Reliquie fra det gamle Dannevirke, som kan faae Plads ved Siden af Gorm og Thyra! Det gamle Stÿkke Træ vil være det mest levende Minde om Dronning Thyra!
Jeg har nu faaet en faible for Rustninger, som have historisk Interesse, hvilken Sag jeg tidligere har negligeret. Dersom De
 
s. 3
 
faaer Tid i Dresden til at tænke paa Sligt, var dert önskeligt at erfare om der i Rustkammeret dér er Noget af almindelig Interesse.-
Med Ønske om, at De maa faae megen Glæde og Forfriskning af Deres Reise.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen.

 
Archive Reference: Rigsarkivet