Back to the menu
1885-06-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-06-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the carillon at Frederiksborg Castle
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1885-06-22 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om størrelsen på klokkespillet på Frederiksborg og valget af melodi og klokkeslet.
Transskribering:
 
22/6 1885
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Jeg troer ikke at der kan vælges nogen mere oplöftende og tiltalende Melodi end "Vor Gud han er saa fast en Borg", og det forekommer mig ogsaa önskeligt, at den spilles Morgen, Middag og Aften. Men hvilket Klokkeslet skal man vælge om Middagen ? Spilles der Kl 12, faae de allerfleste besögende det ikke at höre, da disse komme til Hilleröd med Toget Kl c 12½ og og efterat have spist Frokost kommer man först til Slottet Kl. 1½, hvilken Tid jeg derfor vilde foreslaa. Men dette vil vistnok forstÿrre Gudstjenesten,navnlig Prædiken, naar den holdes sidst i Slotskirken.
I saa Fald maa man vel sætte Tiden saa sent, at den sildige Gudstjeneste er forbi, vistnok Kl. 3, men bedst var
 
s. 2
 
det, dersom Sangværket kunne sættes i Gang til forskjellige Klokkeslet, f. Ex Kl 1½ eller 3.
I Den Danske Vitruv staaer, at Sangværket spillede Psalmen hver Time, hvilket vel beroer paa hvor ofte det trækkes op.
Har man iövrigt nogen Beskrivelse af det gamle Sangværks Störrelse ? Saavidt jeg kan erindre, var der mange Klokker, men ingen meget store, som dem jeg saa i nogle store Sangværker paa Pariser Udstillingen. Saa stort et Sangværk er der dog neppe Plads til i Taarnet og et saadant behöves vel heller ikke i den indre Slotsgaard.
 
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen.
 
Archive Reference: Rigsarkivet