Back to the menu
1885-08-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-08-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; health;
Comments: About a meeting
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; helbred;
Attachments: 1885-08-24 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om planlægning af et møde. Da Kühle skal rejse til udlandet må J. C. Jacobsen selv være hjemme.
Transskribering:
 
Carlsberg 24/8 - 85
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Det glæder mig meget at mit Haab er gaaet i Opfÿldelse, saa at de kan tænke paa at tage herind imorgen.
Da min höire Haand, Directeur Kühle, imorgen skal tiltræde en Reise til Udlandet, maa jeg blive hjemme hele Dagen, men jeg kan godt faae Tid til at tale med Dem i morgen Formiddag, dersom De uden at overanstrænge Dem kan komme herud. Jeg kunde ogsaa have mödt hos Dem paa Onsdag, men da De nu venter Deres Frue - Gudskelov, at hun nu er rask ! - hjem den Dag, bortfalder Tanken om et Möde paa Onsdag. At tage til Frederiksborg den Dag for at möde Fru Heiberg, vilde jeg naturligviis gjerne, men jeg tvivler meget paa, at jeg kan gjöre det, da jeg fra imorgen Eftermiddag selv maa fungere som Driftsbestÿrer paa Carlsberg.
 
s. 2
 
Nogle Dage senere kan jeg derimod nok indrette mig paa at tage til Frederiksborg, dersom der skal holdes Bestÿrelsesmöde derude, hvilket ganske vist er det bedste.
Da jeg i hvert Fald er hjemme og til Deres Disposition imorgen Formiddag, behöver De ikke at lade mig vide om De kommer.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Nu er Rosenörn-Lehn, som jeg seer, ogsaa bleven "ramt" af et Ildebefindende. Det lÿder meget betænkeligt.
Archive Reference: Rigsarkivet