Back to the menu
1885-08-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-08-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; health;
Comments: J. C. Jacobsen has received a sketch from the painter F. C. Lund "the Attack on Copenhagen" which he finds good. Holm shall talk to Jakob Frederik Scavenius (minister and cousin to Estrup) A meeting at Frederiksborg with Meldahl and Holm. The bronzestatues of the Neptun fountain.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; helbred
Attachments: 1885-08-26 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen har modtaget en skitse fra F. C. Lund til "Stormen på København" som han finder god. Om et møde på Frederiksborg med Meldahl og Holm. Holm skal tale med J. F. Scavenius (kultusminister og fætter til Estrup) om et tredie medlem til bestyrelsen af Frederiksborgmuseet. Bronzestatuerne på Neptunspringvandet.
Transskribering:
 
26/8 1885
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
 
Da jeg ikke kunde faae Prof Holm i Tale igaar, kom han til mig idag og var hos mig da Deres Brev fra i Morges ankom. Han er ganske enig med os og lovede at tale med Scavenius om at stille Sagen om et 3die Medlem af Museumsbestÿrelsen i bero.
Han var ogsaa enig i eventuelt at foreslaa Jörgensen, hvis det eller naar det bliver fornödent.
Han vil möde med os paa Tirsdag paa Frederiksborg.
Jeg har idag modtaget en malet Skizze af F. C. Lund til Stormen paa
s. 2
Kjöbenhavn, som jeg tager med paa Tirsdag. Den forekommer mig heldig.
Holm mente, som De, at vi bör tage Bronzestatuerne som Museets Eiendom og selv fuldföre hele Fontainen.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Det bliver jo ved Aftalen at vi, tage til Frederiksborg med det förste Tog om Morgenen.- Holm kan ikke komme för med Kl. 11 Toget, da han hver Morgen er under Behandling af en fremmed Læge, en Specialist, som skal söge aat helbrede hans sÿge Haand og Arm. Maatte det lÿkkes!
Archive Reference: Rigsarkivet