Back to the menu
1885-08-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-08-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; health
Comments: J. C. Jacobsens asisstant Mr. Thomsen travels to Stockholm to participate in a shooting festival and will at the same time measure and study the Fountain of Neptune at Drottningholm Castle. Good wishes for the health of Mrs. Meldahl.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; helbred;
Attachments: 1885-08-29 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen sender sin medhjælper Thomsen til Stockholm dels for at deltage i skyttefesten dels for at måle på Neptunspringvandet på Drottningholm. Gode ønsker for fru Meldahls helbred.
Transskribering:
 
Carlsberg 29 August 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Prof. Holm har talt med Kontoirchefen i Kultusministeriet, som sagde at Ministeriet havde anbefalet Herbst's Ønske om at være fri for Sæde i Museumsbestÿrelsen, idet Sagen overlades til Inderigsministeriets Afgjörelse. Holm mener at Indenrigsministeriet vil höre Museumsbestÿrelsen, för den foretager videre ved Sagen, men foreslaaer at jeg skal tale med Indenrigsministeren derom naar han kommer tilbage fra Jÿlland. Det vil jeg gjerne hvis De önsker det. Skal jeg i saa Fald ikke foreslaae ham, at de constitueres som Formand i Bestÿrelsen eller kan dette betragtes som en Selvfölge ?
#
Min Konducteur Thomsen reiser
 
s. 2

imorgen til Stokholm for som Skÿtte at deltage i Skÿttefesten. Jeg beder ham da undersöge og maale Plinterne under Statuerne navnlig under Löverne, hvis Vinkler vistnok ere for stumpe til at passe til en Sexkant. De have sandsÿnligviis været befæstede paa större Plinter eller Sokler der passede til de Postamenter der stode i Hjörnerne af Bassinet og Löverne have sikkert vendt Hovederne, af hvis Mund der spröitedes Vand, ind mod Centrum af Bassinet. Dette skal Thomsen end undersöge.
Gid jeg snart maa höre noget meget Beroligende om Deres Frues Befindende.
#
Jeg har extraheret Museets Regnskab for sidste Aar, hvilket jeg skal tage med paa Tirsdag. Jeg seer deraf, at vi ved
 
s. 3
 
at fordele Udgifterne til de Bestillinger, vi tænke paa, paa de 2 kommende Aar, som Fuldförelsen vil medtage, uden Betænkelighed kunne gjöre disse Bestillinger.
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet