Back to the menu
1885-11-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-11-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; telephone; telephones;
Comments: About installation of telephones at Frederiksborg Castle and J. C. Jacobsens experiences with telephones at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; telefon; telefoner;
Attachments: 1885-11-17 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om installation af telefoner på Frederksborg Slot i lyset af J. C. Jacobsens egne erfaringer med telefoner på Carlsberg.
Transskribering:
 
17/11 1885.
 
Hr Etatsraad Meldahl
 
Da den Nÿtte man har af et Telefonapparat i Sammenligning med et Ringeapparat er saa mange Gange större, at den langt overveier en Prisforskjel a c 180 Kr, maa jeg ubetinget stemme for Anskaffelsen at Telefoner og jeg maa ogsaa tilraade at lade disse opsætte af Otzen og Torstenson, hvis Arbeide jeg kjender og er særdeles tilfreds med, ligesom deres Priser ogsaa ere nok saa billige som Telefonselskabets.
Med Hensÿn til Deres Tilbud og Overslag maa jeg ifölge min og mine Functionaires Erfaring tilraade at forlange de hos mig opstillede Apparater, nemlig: "Blakes med Taletragt og Ebonittelefon", hvorfor jeg har betalt 78 Kr pr Stg.
Iövrigt maa det være en Misforstaaelse
 
s. 2
 
naar Dhrr Otzen & Co i Forklaringen og Overslaget tale om en Station i "Museumsbÿgningen", thi det hvortil der trænges er jo, at Portneren, som altid er tilstede i Portnerboligen, derfra skal kunne underrette Betjentene, som om Vinteren skulle have Ophold i Herluf Troles "Taarn", samt Konservator i Forvalterbÿgningen om Ankomsten af Besögende. Der maa altsaa fra Portnerboligen udgaae 1 Ledning til Konservators Bolig og 1 Do til Taarnet.
Har Konservator noget at meddele Betjentene i "Taarnet" kan han (ligesom hos mig) telefonere sin Ordre til Portneren, som da sender den videre til "Taarnet", eller, dersom de ere i Museet, da overbringe Ordren mundtlig.
Hvorvidt Afstanden mellem de nævnte Stationer stemme med de i Overslaget beregnede Ledninger af resp. 200 og 400 Alen, kan jeg ikke
 
s. 3
 
bed¨mme, men selv om Ledningerne blive noget længere, er det uden Betÿdning, da Prisen paa en Alen Ledning kun er 0,10 Kr.
 
 
Deres med Höiagtelse hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet