Back to the menu
1886-08-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-08-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: J. C. Jacobsens asks Meldahl if they could meet in Gothenburg to see the works of the Swedish artists.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-08-20 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Et spørgsmål til Meldahl om de kunne mødes i Göteborg for at se de svenske maleres arbejder.
Transskribering:
 
Carlsberg 20 August 86
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Tak for Deres venlige Meddelelse om at jeg ikke behövede at uleilige mig til Frederiksborg i Gaar, hvilket vilde have været Höist ubeleiligt i denne travle, saakaldte "Ferietid", som maa benÿttes til en Masse Arbeider med hele Apparatets Eftersÿn og diverse Forbedringer deri. Da min medhjælper, Hr. Kühle, nu er kommen hjem fra sin Feriereise, kan jeg i næste Uge foretage den paatænkte Udflugt paa 8-10 Dage til Götheborg og Stokholm, i hvilken Anledning jeg gjerne vilde vide om jeg kan træffe sammen med Dem i Götheborg, for at besee de svenske Malerers Arbeider, enten næste Fredag d 27de Aug eller den paafölgende Fredag d 3de Septbr.
 
s. 2

efter at jeg har været i Stokholm. Det forekommer mig at De i sin Tid omtalte et paatænkt Besög i Götheborg og Stokholm omtrent i Slutningen af denne Maaned og det vilde glæde mig, dersom det kunde lÿkkes at træffe sammen med Dem. Veed De om eller naar Hs Exellence Rosenørn-Lehn tager til Götheborg? Det var særdeles heldigt, dersom flere Medlemmer af Galleri-Komiteen kunde mödes i Götheborg, men min Reise er uheldigvis begrændset til Tidsrummet mellem d 26de Aug og den 4de. Septbr.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet