Back to the menu
1886-10-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-10-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: J. C. Jacobsen offers to pay for a new base for a statue of Chr IV replacing Th. Hansen's.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-10-01 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen tilbyder at bekoste en ny sokkel til en statue af Chr. IV i stedet for Th. Hansens.
Transskribering:
 
Carlsberg 1st October

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Jeg er ganske enig med Dem med Hensÿn til Pladsen for Rosens forventede Maleri. Hr Holck har opgivet Dimensionerne saaledes: Længden fra Kaminen til Vinduesvæggen 5 Al 21" og Höiden fra Underkant af Dragerne til Overkant af Panelet 4 Al 13".
Hermed sender jeg Dem de 2 Skrifter til Rosen.
Jeg vil gerne bekoste en anden Piedestal end Th. Hansens, dersom denne ikke passer i et Interieur, naar Chr 4des Statue kun kan blive opstillet i det Indre af et Museum, hvad enten det bliver paa Frederiksborg eler Rosenborg, men naturligvis helst det förste.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen

 
Archive Reference: Rigsarkivet