Back to the menu
1886-12-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-12-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; The Neptune Fountain;
Comments: J. C. Jacobsen invites Meldahl and Heinrich Hansen to Carlsberg in order to se the experiments with the Neptune Fountain. He invites to a luncheon with 'open sandwiches'.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-12-18 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen inviterer Meldahl og Heinrich Hansen til at komme og se på forsøgene med Neptunfontænen og byder på "et par stykker smørrebrød".
Transskribering:
 
18/12 1886.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
 
Jeg skal gjerne komme til Dem paa Mandag kl 1½, hvis vi ikke mödes forinden hos mig. Jeg bad nemlig Heinrich Hansen, som var herude igaar, om at sige Dem, at jeg senest til Mandag var færdig med den forelöbige Opstilling og Ordning af Figurene og Straalerörene til Pröve og at jeg nu vilde bede Dem og ham at yage Springvandet i Øiesÿn til Tid, Formiddag eller Eftermiddag, det var Dem beleiligt, men at De maatte benÿtte Leiligheden saasnart der kom
 
s. 2
 
en Dag med stille Veir, da man i  denne Tid som oftest har saa megen Blæst, at man aldeles ikke kan dömme om Straalernes Virkning.-
Dersom det nu bliver stille Veir paa Mandag, kunde det være heldigt om De og H. Hansen kom herud i Middagsstunden, hvorpaa De kunde kjöre med mig til Staden.- Dersom De ville tage til takke med et Par Stÿkker Smörebröd, kunde vi maaske spise Frokost sammen herude.
 
 
Deres Hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet