Back to the menu
1868-11-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-11-28
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Social life; patronage;
Comments: Johanne Luise Heiberg asks if she may invite J. C. Jacobsen to dinner just the two alone. That way she can thank him the way she wants.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1868-11-28 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg spørger om hun må invitere J. C. Jacobsen alene til middag for at takke ham for hvad han har gjort.
Transskribering:


Hr Capitain Jacobsen!

Jeg har i lang Tid gaaet med Planen om at hilse paa Dem i Deres Hjem, for at kunne takke Dem for al den Bistand og Godhed De have viist mig og Dem, jeg har interesseret mig for, men deels er min Tid saa optaget af mine Theaterforretninger, og deels forudsaae jeg, hvor vanskeligt det vilde være at træffe Dem paa Grund af Deres , at jeg nu tillader mig at gjöre Dem et Forslag. Vil de gjöre mig den Fornöjelse at tage tiltakke med mig allene Tirsdag Middag kl. 5 ? I Selskab kan jeg ikke faa det gjort, som ligger mig paa Hjerte, nemlig at takke Dem som jeg önsker.

Deres forbundne

Johanne Luise Heiberg

d: 28 Novb 1868
Archive Reference: Rigsarkivet