Back to the menu
1869-11-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-11-11
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Social life; patronage;
Comments: A short letter with thanks for a 'copper', probably a print.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv; mæenvirksomhed;
Attachments: 1869-11-11 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Et kort brev med tak for et 'Kobber', formodentlig et kobberstik.
Transskribering:


Tillad mig at bringe Dem min hjerteligste Tak for det smukke Kobber, hvis Hovedfigur jo virkelig har en vis Lighed med mig. Jeg hhaber snart at faae Leilighed mundtlig at bringe Dem min Tak.

Deres

Johanne Luise Heiberg

d: 11 Novb. 1869
Archive Reference: Rigsarkivet