Back to the menu
1873-04-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1873-04-01
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; friendship;
Comments: Johanne Luise Heiberg thanks J.C. Jacobsen that he has made it possible for her to go on a trip abroad with her 3 children.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; venskab;
Attachments: 1873-04-01 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg takker J. C. Jacobsen for at han har gjort det muligt for hende at tage på en udlandsrejse med sine 3 børn.
Transskribering:


Hr Capitain Jacobsen!

Igaar gik jeg fra Sted til Sted for om muligt at finde noget der kunde glæde Margrethe's Fremstillerinde. Jeg fandt omsider et meget smukt Toiletspeil med .... paa begge Sider til Smykker etc. etc. Dette elegante Meubel, som jeg har Penge til, vil jeg nu sende hende med fölgende Ord.
"En Erindring fra dn, der ligesom jeg, har glædet sig over Deres skjönne Fremstilling af Margrethe i Faust, beder jeg Dem modtage gjennem min Haand" J. L. Heiberg

Mundtlig vil det være en let Sag, at hentÿde til den rette Giver, hvis Velvillie jeg er vis paa vil glæde hende. jeg agter at sende hende det efter Forestillingen af Faust paa Löverdag.
Paa min egen Sag tænker jeg Dag og Nat. Det er jo næsten som et Eventÿr? En Mand, som vort Fædreland skÿlder saa meget,

s. 2

og som nu har faaet den vidunderlige Indskÿdelse at ville glæde mig paa en saa overraskende Maade.
Jeg har tænkt mig, som en Mulighed, at min Virksomhed ved Theatret vilde ende ved næste Saisons Slutning; hvor herligt vilde det da ikke være, om jeg da Sommeren derpaa, med mine tre Börn kunde forfriske Legem og Sjæl Sÿd paa! Sidst i Maj venter jeg Börnene hjem, og da staar min Hu til i Juli at fæste et lille Huus, som jeg kan faae, i de deilige skove ved ...Jeg har i Aar og Dag haft en inderlig Længsel efter at vandre i en stor Skov, og Ønsket bliver inderligere og inderligere hos mig. Altsaa til næste - om jeg leve - vil jeg tage Mod til mig og benÿtte det Venskab, som jeg alt har haft saa mange Pröver paa. Jeg vil være Prindsessen i Eventÿret. Men enten jeg drager ud eller bliver hjemme, skal jeg aldrig glemme hvad der hændte mig den 30 Marts.

Deres taknemmelige
hengivne
Johanne Luise Heiberg

d: 1 April 1873
Archive Reference: Rigsarkivet