Back to the menu
1875-08-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-08-13
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; friendship;
Comments: Johanne Luise Heiberg asks indirectly J. C. Jacobsen to help her finding an appartment.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; venskab;
Attachments: 1875-08-13 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg fortæller at hun ikke ønsker et lejemål i Store Kongensgade og beder, indirekte, J. C. Jacobsen om hjælp til at finde en anden lejlighed.
Transskribering:
 
Kjære Capitain Jacobsen!
Da De sidst var saa god at besöhe mig, sagde De, at De kom for at höre om jeg havde faaet en Leilighed. Jeg svarte ja, i Store Kongensgade; men Orsproget siger : ingen har Fred længere end Ens Nabo vil. I Forgars skrev Hr. J. Petersen mig til, at alle de smaa Forandringer jeg havde önsket, og som han selv personlig havde lovet mig, kunde der intet blive af - etc. -etc.-, og han vilde derfor lade det bero paa mig "om jeg vilde have Leiligheden uden disse, eller ikke".
Da mit Hjerte nu ikke hang særlig ved at bo i Store Kongensgade, med en hel Række
s. 2
nÿsgerrige Gjenboere, hvis grimme Ansigter skulde erstatte mig den blaa Himmel, og denne besÿnderlige Uordholdenhed hos Verten just heller ikke tiltalte min Retfölelse, har jeg opgivet bemeldte Leilighed i Tro, at De höie Guder vil sende mig en anden og bedre. Denne Begivenhed tillader jeg mig, under Accompagnement af Lÿn og Torden, at melde Dem i Haab om Deeltagelse.
 
Deres hengivne husvilde
Johanne Luise Heiberg
d: 13 August 1875.
Hr.
Archive Reference: Rigsarkivet