Back to the menu
1876-01-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-01-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Philanthropy; Carlsberg Laboratory
Comments: About an applied sum of money and a reminder not to mention J. C. Jacobsens plans for founding a scientific institute (the Carlsberg Laboratory).
Transcription:
Emneord: Filantropi; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1876-01-09 brev fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: Om et ansøgt beløb og en henstilling om ikke at omtale planer om et videnskabeligt institut (Carlsberg Laboratorium)
Transskribering:
 
 
Fru Etatsraadinde Heiberg
 
 
Idet jeg hoslagt fremsender det ansögne Bidrag, vil jeg foreslaae Dem at spörge Etatsraad Meldahl om Bÿggeselskabet ikke skulde have midlertidig Brug for den omtalte Mand, f. Ex ved Opgjörelsen af Regnskaber, som Vicevært, eller desl.
Endvidere vil jeg bede Dem - hvad jeg vistnok glemte idag - ikke at omtale den projecterede Oprettelse af et videnskabeligt Institut, da Planen dertil först om nogen Tid vil kunne forelægges Videnskabernes Selskab.
 
Med sand Höiagtelse
 
Deres
 
J. C. Jacobsen
Carlsberg 9 Januar
1876
Archive Reference: Rigsarkivet