Back to the menu
1867-11-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-11-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Adler, David Baruch
Keywords: Philanthropy; patronage; fire; Carlsberg
Comments: J. C. Jacobsen rejects an application from D. B. Baruch for an unknown purpose.
Transcription:
Emneord: Filantropi; brand; Carlsberg
Attachments: 1867-11-14 brev til D. B. Adler.pdf
Kommentarer: Afslag på en anmodning fra D. B. Adler om støtte til et ikke nærmere angivet formål.
Transskribering:


Carlsberg d 14 Novbr 67

Kjære Herr Adler!

Det er dog alt for galt, at jeg endnu ikke har svaret Dem paa deres Brev, men jeg har stadigt troet, at jeg dog skulde faae Leilighed til at besöge Dem og bringe Dem mit Svar mundtligt, men Tiden kan aldrig slaae til, naar jeg kommer til Byen
De veed, at jeg ikke hörer til de Uvillige naar der er tale om almennÿttige Foretagender, men De vil let kunne forstaae, at jeg efter det Tab jeg har lidt maa begrændse min Virksomhed i denne Retning til de Foretagender, mod hvilke jeg har den störste Forpligtelse. Naar jeg saaledes maa holde mig tilbage fra det af Dem omtalte Foretagende, tröster jeg mig med, at den Sum, somdertil udkræves, er saa ringe, at den sikkert uden Vanskelighed kan tilveiebringes.

Med sand Höiagtelse Deres

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet