Back to the menu
1870-12-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-12-07
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Adler, David Baruch
Keywords: Philanthropy; patronage;
Comments: About a collect in which J. C. Jacobsen wants the landowners to participate.
Transcription:
Emneord: Filantropi; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1870-12-07 brev til D. B. Adler.pdf
Kommentarer: Om en indsamling hvortil J. C. Jacobsen gerne vil have godsejerne med.
Transskribering:


d 7/12 70

Kjære Herr Adler!

Resultatet af mine Bestræbelser i Landsthinget har været, at Grev Frijs Frisenborg Dagen efter sendte mig sit Bidrag, 250 Rdl, hvorimod jeg modtog hoslagte Brev No. 1 fra Estrup.- Jeg tilskrev ham da, at jeg haaber ved hans Indflÿdelse at faa Godseierstanden repræsenteret i "????????" ved endnu eet Medlem, foruden Frijs og sendte ham derfor Papirerne, som han endnu ikke havde havt, men modtog derpaa idag, hoslagte Brev no. 2.
Disse Breve ere betegnende for Stemninger og Tilstande".

Da Friis Juellinge ikke er i Landsthinget og jeg ikke veed hvor han opholder sig, henstiller jeg, om De vil söge hans Deeltagelse eller nogen Andens. I modsat Fald er jeg rede til at foröge min Part.

Deres hengivne

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet