Back to the menu
1868-09-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-09-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Krieger, A. F.
Keywords: Patronage; philanthropy; The Royal Theatre;
Comments: About support for Doris Pfeils return from Paris.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; filantropi; Det Kongelige Teater;
Attachments: 1868-09-20 brev til Krieger.pdf
Kommentarer: Om støtte til Doris Pfeils hjemrejse fra Paris.
Transskribering:


d 20 Septbr 68.

Höistærede!

Som Supplement til min Epistel forleden Dag kan jeg nu meddele, at Etatsraad Linde, underhaanden har underrettet mig om, at Ministeren paa Lindes' Indstilling har tilladt at der udbetales Fröken Pfeil 100 rdlr til at bestride Udgifterne ved Hjemreisen.
Altsaa har den ansvarlige Chef dennegang seiret over "Generaladjudantens" Indflÿdelse.-
Jeg har idag tilskrevet Fröken Pfeil og meddelet hende at de fornödne Resourcer til at betale Pensionen og til Hjemreisen ville blive afsendte til hende paa Tirsdag, saa at hun kan forlade Paris om 8 Dage.-

Deres hengivne

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet