Back to the menu
1874-06-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1874-06-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Krieger, A. F.
Keywords: The Royal Theatre; patronage;
Comments: About ordering busts to the foyer of the Royal Theatre.
Transcription:
Emneord: Det Kongelige Teater; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1874-06-13 brev til Krieger.pdf
Kommentarer: Om bestilling af buster til foyeren i Det Kongelige Teater.
Transskribering:
 
 
 
Deres Excellence
 
Herr Finantsminister Krieger
 
Da jeg ikke kan faa Leilighed til at hilse paa Dem för min Afreise paa Mandag, maa jeg hermed takke Dem for Deres Meddelelse om Fru Heibergs Tilladelse til at benÿtte den originale Büste ved Udförelse af Copie. Denne Benÿttelse vil dog ikke finde Sted för min Hjemkomst i Slutningen af August, da jeg ikke endnu har kunnet giöre endelig Bestilling paa Busterne, men maa vente dermed indtil jeg faaer Vished om at Foyeren bliver indrettet til at modtage dem Alle.
Saasnart jeg paa Reisen faaer officiel Meddelelse herom, ville Busterne blive bestilte, hvorom jeg da skal give Fru Heiberg
 
s. 2
 
Underretning, enten skriftlig eller om mulig mundtlig.-
 
Med sand Höiagtelse
 
J. C. Jacobsen
 
d 13 Juni 74
Archive Reference: Rigsarkivet