Back to the menu
1875-08-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-08-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Tietgen, Carl Frederik
Keywords: Salary; salaries;
Comments: About salaries of the workers at Carlsberg and Tuborg.
Transcription:
Emneord: Løb; aflønning;
Attachments: 1875-08-09 Brev til C. F. Tietgen. Æske 000069913.pdf
Kommentarer: Om aflønning af bryggeriarbejdere på Carlsberg og Tuborg.
Transskribering:
J.C. Jacobsen
Kjöbenhavn

Herr Etatsraad Tietgen
Da jeg ikke veed hvem der er Driftsbestÿrer paa Tuborg, tillader jeg mig at henvende mig til Dem med Meddelelse om en Sag, som kan faa Indflÿdelse paa det indbÿrdes Forhold mellem Tuborg og Carlsberg Bryggerier.
En af min Söns Kjeldersmænd, som efter et Par Aar Tjeneste har en Lön af 920 Kroner om Aaret og som hidtil har vist sig meget tilfreds og villig, har nu opsagt sin Tjeneste, fordi han er fæstet paa Tuborg med en maanedlig Lön af 100 Kroner.
I den Anledning önsker jeg at vide om denne Lön er den sædvanlige, som gives flinke Arbeidere paa Tuborg (i hvilket Fald jeg selvfölgelig maa indrette min Lönningsscala derefter) eller om Driftsbestÿreren har lovet den omtalte Arbeider, Rasmus Pedersen, en ualmindelig höi Lön, for der med at lokke en af min Sön oplærte Arbeidere fra ham. At De ikke vilde billige sidstnævnte Fremgangsmaade, er jeg overbevist om og jeg vil nödig  .. .. den mig ubekjendte Bestÿrer en saa unfair Fremgangsmaade, men da Sligt tidligere er skeet, nemlig da ..Kammerherre?? Heymann skulde sætte sit Brÿggeri i Gang, er jeg noget mistænksom, hvilket jeg ikke vil fordölge for Dem. Skulde min Mistanke bekræftes, maa Tuborg belave sig paa at jeg tager mine Forholdsregler derefter.
Med særdeles Höiagtelse
J. C. Jacobsen
Carlsberg d 9. August
1875
Archive Reference: CA Æske 000069913.pdf