Back to the menu
1876-12-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-12-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Barfoed, Christen Thomsen
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage;
Comments: A letter to C. T. Barfoed about a grant to acquisition of equipment to the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1876-12-02 brev fra JCJ til prof. C. T. Barfoed.pdf
Kommentarer: Et brev til C. T. Barfoed om tilskud til indkøb af laboratorieinventar.
Transskribering:
 
 
Herr Professor Barfoed
 
Idet jeg efter Aftale fremsender hoslagte Tilsagn om et Tilskud til Laboratorie - Inventariets Fuldstændiggjörelse bör jeg ikke undlade at gjöre Dem bekjendt med, at jeg efter Overlæg med Brock har forandret Formen for den förste Indbetaling til Carlsberg Fondet af 10,000 Kroner (til Anvendelse i det löbende Halvaar) saaledes at denne Sum nu bliver opfört i Regnskabet som et extraordinairt Tilskud hvorefter den förste Rentebetaling först finder Sted ved Slutningen af dette Halvaar, d 25 Marts 1877.-
I Overensstemmelse Hermed er den Meddelelse affattet, som jeg idag har tilsluttet Conferensraad Madvig
 
Med Höiagtelse
Deres forbundne
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 2 December 1876
Archive Reference: CA æske 000064669