Back to the menu
1876-12-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-12-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Barfoed, Christen Thomsen
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage;
Comments: About the salary of the mangers of the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1876-12-29 brev fra JCJ til prof. C. T. Barfoed.pdf
Kommentarer: Om aflønning af laboratorieforstanderne.
Transskribering:
Carlsberg d 29 December 1876
 
Herr Professor Barfoed
 
For det Tilfælde, at jeg ikke faaer Leilighed til at træffe Dem, tillader jeg mig hermed at foreslaae, at De meddeler den efter Aftale indtil videre "fungerende Regnskabsförer" for Carlsberg Fondet, Hr Bang, en staaende Ordre til de maanedlige Udbetalinger af Gager til Laboratorie-forstanderne, med Bemærkning om Forhöielse af de for de forlöbne Maaneder udbetalte Gager, der kun vare beregnede efter en aarlig Lönning af 2000 Kroner.
Jeg skriver idag Conf. Madvig og forskriver ham en lignende, staaende Ordre til Udbetaling quartalsviis af Directeuerernes Honorar, regnet fra Skiftlsesdagen d 25 Septbr.
 
Med Höiagtelse

Deres Forbundne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: CA æske 000064669